تاریخ
29 فروردین
افراد آنلاین
29
بازدید امروز
20
بازدید ماه
4014

رئيس اتاق اصناف اراک

تاریخ ایجاد خبر : 1397/10/01
رئيس اتاق اصناف اراک


 
رئيس اتاق اصناف اراک با عرض تبريک به هيات رئيسه جديد اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف ايران بايد به دنبال تحقق مطالبات اصناف باشد

 

رئيس اتاق اصناف اراک

اتاق اصناف ايران بايد به دنبال تحقق مطالبات اصناف باشد

رئيس اتاق اصناف اراک با عرض تبريک به هيات رئيسه جديد اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف ايران بايد به دنبال تحقق مطالبات اصناف باشد.
جمشيد زند در گفت وگو با خبرنگار اصناف ايران افزود: به راي نمايندگان اصناف کشور احترام ميگذاريم و ما به دنبال دموکراسي هستيم و اين دوره تيم يک دست و هم پيمان به عرصه انتخابات دور هفتم اتاق اصناف ايران راه يافتند که اميدواريم همدل و همسو باشند و هيچ بهانه اي براي دنبال نشدن مطالبات اصناف وجود نداشته باشد.
وي تصريح کرد: اين انتخابات تجربه، کارآمدي و حسن شهرت اصناف را نشان مي دهد و قطعا موجب ارتقاي جايگاه اصناف خواهد بود و همچنين مي توان به افقي روشن و آينده اي درخشان براي خانواده بزرگ اصناف اميدوار بود .
زند افزود: اين تيم منسجم و متحد قطعا با ارائه برنامه هاي کارشناسي شده و به دور از حاشيه ها و تنها با تفکر کار کردن حتما ميتواند مشکلات پيش روي اصناف را مرتفع سازند.

منبع :اتاق اصناف استان مرکزی