به کانال ایوان در تلگرام بپیوندید
خبرها
بازار مسکن در پساانتخابات
نحوه محاسبه مالیات اجاره
کاهش سود وام نوسازی به ۱۲ درصد
سه عاملی که باعث افزایش تقاضای اوراق مسکن شده است
بازار مسکن در آستانه انتخابات
تسهیلات مسکن از سه کانال جدید
معامله شهر اتاق قیمت
رهن و اجاره 2 0
فروش اراک 2 350,000,000
فروش اراک 2 350,000,000
فروش اراک 3 150,000,000
رهن و اجاره اراک 2 0
فروش 2 0
پیش فروش 3 0
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 0
فروش معصومیه 2 100,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 0 60,000,000
فروش اراک 1 0
فروش اراک 2 325,000,000
فروش مهاجران 2 110,000,000
معامله ملک شهر قیمت
سرقفلی تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری 0
فروش تجاری 0
فروش تجاری اراک 160,000,000
رهن و اجاره تجاری 0
رهن و اجاره تجاری 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
معامله ملک شهر قیمت
فروش زمین اراک 22,000,000
فروش زمین اراک 572,000,000
فروش زمین اراک 0
فروش زمین اراک 320,000,000
فروش زمین اراک 25,000,000
فروش زمین اراک 13,000,000,000
فروش زمین اراک 0