به کانال ایوان در تلگرام بپیوندید
خبرها
اجاره‌بها در تابستان ۲۰ درصد افزایش داشته است
کارنامه ۷ ماهه بازار مسکن
مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد
کدام خانه‌ها بیشترین فروش را دارند؟
اتخاذ شیوه جدید دولت برای کاهش خانه‌های خالی
آشفته‌بازار سامانه‌های معامله مسکن
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 220,000,000
فروش اراک 2 820,000,000
فروش اراک 2 285,000,000
فروش اراک 1 129,000,000
فروش اراک 2 196,000,000
فروش اراک 3 765,000,000
فروش اراک 2 735,000,000
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 3 400,000,000
فروش اراک 1 100,000,000
فروش اصفهان 1 650,000,000
فروش اراک 1 110,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 2 1,100,000,000
فروش اراک 2 650,000,000
معامله ملک شهر قیمت
فروش تجاری اراک 240,000,000
رهن و اجاره تجاری اراک 0
فروش تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
فروش تجاری اراک 360,000,000
فروش تجاری اراک 1,400,000,000
رهن و اجاره تجاری اراک 0
معامله ملک شهر قیمت
فروش زمین اراک 168,000,000
فروش زمین اراک 182,000,000
فروش زمین اراک 6,300,000,000
فروش زمین اراک 157,500,000
فروش زمین اراک 540,000,000
فروش زمین اراک 240,000,000
فروش زمین اراک 84,000,000