به کانال ایوان در تلگرام بپیوندید
خبرها
اقشاری که بیشتر برای خرید مسکن مشکل دارند
آخرین وضعیت لیزینگ مسکن
زمان شروع شیب قیمت در بازار معاملات مسکن
ورود به دوران پیش‌رونق مسکن
فرصت ویژه برای خریداران مسکن
رونمایی از اصلی ترین مسئله حوزه مسکن خانه اولی‌ها
معامله شهر اتاق قیمت
فروش 2 1,150,000,000
فروش 2 2,000,000,000
فروش اراک 2 200,000,000
فروش 0 320,000,000
فروش اراک 1 0
فروش اراک 3 675,000,000
فروش اراک 1 90,000,000
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 0
فروش 0 110,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 1 175
فروش اراک 1 0
فروش اراک 2 600,000,000
فروش اراک 2 750,000,000
معامله ملک شهر قیمت
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
سرقفلی تجاری اراک 0
سرقفلی تجاری اراک 590,000,000
رهن و اجاره تجاری 0
فروش تجاری 450,000,000
رهن و اجاره تجاری اراک 0
معامله ملک شهر قیمت
معاوضه زمین اراک 1,585,000,000
فروش زمین اراک 35,000,000
فروش زمین تفرش 250
فروش زمین زیبا شهر 70,000,000
فروش زمین اراک 820,000,000
فروش زمین اراک 0
فروش زمین اراک 0