به کانال ایوان در تلگرام بپیوندید
خبرها
شهریور؛ موعد رونق مسکن
سرگذشت بخش مسکن در سال ۹۵
بار مستاجران کم می‌شود
پرداخت یارانه ۱۵۰ میلیارد تومانی مسکن‌مهر
افزایش قیمت مسکن در سال ۹۶
مسکن پیشران خروج از رکود می‌شود
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 90,000,000
فروش 0 0
فروش اراک 2 0
فروش اراک 2 0
فروش اراک 2 0
فروش اراک 1 110,000,000
فروش اراک 2 115,000,000
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 1 0
فروش اراک 3 1,200,000,000
فروش 1 210,000
فروش 2 100,000,000
فروش 2 400,000,000
فروش اراک 2 350,000,000
فروش اراک 1 250,000,000
معامله ملک شهر قیمت
فروش تجاری 0
فروش تجاری 110,000,000
سرقفلی تجاری 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
معامله ملک شهر قیمت
فروش زمین اراک 85,000,000
فروش زمین اراک 130
فروش زمین 900,000,000
فروش زمین 0
فروش زمین اراک 65
فروش زمین اراک 0
فروش زمین تفرش 400,000,000