به کانال ایوان در تلگرام بپیوندید
خبرها
معاملات مسکن در آذرماه جهش کرد
قیمت مسکن تا پایان امسال دچار چه نوساناتی می شود؟/انتظار جهش قیمت نداشته باشید
جهش قیمت‌ها در بازار مسکن پیش بینی می‌شود؟
پیش‌بینی موسسه بامداد از آینده بازار مسکن/ رکود از مسکن رفت
رکود به مسکن بازنمی‌گردد
140واحدمسکن مهر در زلزله سرپل ذهاب100درصد ویران شده/دیوار653واحد فروریخته
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 142,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 2 0
فروش اراک 2 140,000,000
فروش اراک 2 480,000,000
فروش اراک 2 90,000,000
رهن اراک 2 0
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 630,400,000
فروش اراک 5 350,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 3 400,000,000
فروش اراک 1 100,000,000
فروش اصفهان 1 650,000,000
فروش اراک 1 110,000,000
معامله ملک شهر قیمت
رهن و اجاره تجاری اراک 0
فروش تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
فروش تجاری 0
فروش تجاری اراک 240,000,000
معامله ملک شهر قیمت
فروش زمین اراک 0
فروش زمین اراک 0
فروش زمین اراک 300,000,000
فروش زمین اراک 168,000,000
فروش زمین اراک 182,000,000
فروش زمین اراک 6,300,000,000
فروش زمین اراک 157,500,000