به کانال ایوان در تلگرام بپیوندید
خبرها
تدوین دو بسته تشویقی برای انبوه‌سازان
قیمت خانه بالا رفت
دلیل افت معاملات مسکن چیست؟
رمز رشد معاملات در بازارمسکن
دهک‌های پایین کمک اجاره مسکن می‌گیرند
دولتی که هزینه‌های مسکن مهر را پرداخت کرد
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 180,000,000
فروش اراک 1 150,000,000
فروش اراک 1 85,000,000
اجاره اراک 2 0
فروش 2 145,000,000
رهن و اجاره اراک 2 0
فروش اراک 3 3,450,000,000
معامله شهر اتاق قیمت
فروش اراک 2 270,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 4 0
فروش اراک 3 2,800,000,000
فروش اراک 1 135,000,000
فروش اراک 2 0
فروش اراک 1 80,000,000
معامله ملک شهر قیمت
سرقفلی تجاری اراک 1,000,000,000
فروش تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
فروش تجاری اراک 25,000,000
رهن و اجاره تجاری 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
رهن و اجاره تجاری اراک 0
معامله ملک شهر قیمت
فروش زمین اراک 300,000,000
فروش زمین اراک 85,000,000
فروش زمین اراک 0
فروش زمین اراک 200,000,000
فروش زمین اراک 14
فروش زمین اراک 264,000,000
فروش زمین اراک 2,640,000,000